OSM Hajnówka

Arcydzieła serowarstwa z Podlasia

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce usytuowana jest na obrzeżu Puszczy Białowieskiej, która zajmuje 1/3 powierzchni powiatu hajnowskiego. Po uwzględnieniu innych drzewostanów, jego lesistość dochodzi do 50% całego obszaru. Brak szkodliwego dla środowiska przemysłu oraz swoisty mikroklimat powodują, iż wyroby spółdzielni są wyjątkowo dobre. Surowiec skupowany od rolników – producentów mleka – pochodzi od krów karmionych tradycyjnie, dzięki czemu posiada naturalny smak i zapach.